Finanse

Księgowość to bardzo popularny zawód

Księgowy jest często odpowiedzialny za niektóre lub wszystkie konta organizacji, zwane księgą główną. Rejestrują oni wszystkie transakcje oraz księgują polecenia zapłaty i kredyty. Tworzą również sprawozdania finansowe i inne raporty dla organów nadzorczych i menedżerów. Księgowi przygotowują depozyty bankowe, kompilując dane, weryfikując pokwitowania i wysyłając gotówkę, czeki lub inne formy płatności do banku. Ponadto mogą…

Finanse są ważną częścią kraju

Z ostatniej analizy wykonania budżetu państwa za 2017 r., opracowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli wynika, że średnia miesięcznych zarobków osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wyniosła nieco ponad 15, 9 tys. złotych, co ma ogromne znaczenie na finanse każdego Polaka oraz wizję tego jak finanse w Polsce kształtują się, innymi słowy ile powinno się zarabiać. Na…