Finanse są ważną częścią kraju

Z ostatniej analizy wykonania budżetu państwa za 2017 r., opracowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli wynika, że średnia miesięcznych zarobków osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wyniosła nieco ponad 15, 9 tys. złotych, co ma ogromne znaczenie na finanse każdego Polaka oraz wizję tego jak finanse w Polsce kształtują się, innymi słowy ile powinno się zarabiać. Na podstawie kwoty bazowej i przepisów ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz wynikających z niej rozporządzeń prezydenta, w którym określone są dla poszczególnych stanowisk mnożniki kwoty bazowej – można wyliczyć, że zarobki prezesa NBP to 18 252, 08 złotych miesięcznie brutto, finanse te mają ogromny wpływ na losy mieszkańców państwa Polskiego, kiedy popatrzy się na te finanse oczami przeciętnego obywatela Polski, można dostrzec pewną prawidłowość.

Prezesowi NBP, tak jak innym urzędnikom, przysługuje też dodatek za „wysługę lat”, maksymalnie 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia, co jeszcze zwiększa finanse osób zajmujących kierownicze stanowiska, a zwiększa różnicę między finansami osób na stanowiskach niższych. Zakładając maksymalny poziom tego dodatku, zarobki prezesa NBP rosną do 21 902, 49 złotych, co oznacza, że finanse osób na stanowiskach kierowniczych znacznie przekraczają oczekiwania, które stawiają przed nimi pracownicy, którzy domagają się podwyżki. Zatem finanse kraju jakie by nie były i tak nie będą miały przełożenia na finanse każdego obywatela.

Dodaj komentarz