Jak wygląda transport zmarłych w kraju i poza granicami?

Bardzo istotne jest na wszelki wypadek, aby wiedzieć, jakie są procedury przewozu zmarłych. Przewiezienie ciała następuje, gdy śmierć ma miejsce w miejscu, w którym zmarły nie zostanie z różnych powodów pochowane. Oznacza to, że ciało musi zostać przewiezione do innego miejsca w celu pogrzebania go tam. Należy w związku z tym wiedzieć, że prawo wyraźnie zabrania przewożenia zmarłego w prywatnym pojeździe. Nawet karetka nie może dokonać jego przewiezienia.

Tylko pogrzeb za pomocą samochodu, którym dysponuje zakład pogrzebowy, może przewozić zwłoki, ponieważ są jedynymi, którzy mają niezbędną infrastrukturę i personel do przeprowadzenia wspomnianego transportu. Podczas przewożenia zwłok z jednego miasta do drugiego mogą wystąpić jednak różne sytuacje. Przewiezienie zmarłego z jednego miasta dla drugiego. Gdy pochówek lub kremacja zostanie potwierdzona prawnie, możemy przystąpić do transportu ciała, ale bądźmy ostrożni, ponieważ mogą istnieć specjalne wymagania i zakład pogrzebowy będzie musiał spełnić te wymagania. Wszystkie zakłady pogrzebowe w naszym kraju znają różne przypadki, więc w tych sytuacjach wszystko zwykle przebiega bez incydentów. Konieczne będzie powiadomienie o przyjęciu ciała. Każdy rodzaj transportu ma inną cenę, ponieważ samochód, kierowca i przebieg różnią się w każdej sytuacji. Jeśli potrzebujemy dokładnej wyceny za tę usługę, zaleca się skontaktowanie bezpośrednio z zakładem pogrzebowym.

Z kolei, jeśli mówimy o przewiezieniu ciała z jednego kraju do drugiego, mówimy o repatriacji. W tym przypadku, kiedy Polska zawarła umowy z różnymi krajami, aby kontynuować postępowanie, ciało zmarłego musi zostać zwrócone do naszego kraju. Zwykle koszty transportu, z wyjątkiem rzadkich przypadków, ponosi rodzina. Warto jednak wiedzieć, że w szczególnych przypadkach Ministerstwo Spraw Zagranicznych udziela pomocy rodzinie zmarłego. Jeśli chodzi o sprawy administracyjne, należy skierować pismo do konsulatu z prośbą o zezwolenie na przekazanie zwłok z wyszczególnieniem środków transportu, które muszą być wykorzystane wraz z odpowiednią dokumentacją dotyczącą zmarłego.

W każdym razie będziemy musieli poinformować ambasadę o procedurach, które należy przeprowadzić, ponieważ każdy kraj ma swoje prawa i ich zastosowania. Wszelkie zakłady pogrzebowe oferują wśród swoich usług pogrzebowych transport zmarłych zarówno na terenie naszego kraju, jak i poza granicami. Jeśli ciało pozostaje poza granicami Polski, będzie musiało to zostać zgłoszone w rejestrze tego kraju.

Dodaj komentarz