biuro@inwentarki.pl
tel. 608-432-640
fax. 0-618-477-361

INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Oferujemy profesjonalne wykonanie dokumentacji technicznej jaką jest 
inwentaryzacja architektoniczno - budowlana służąca jako :
  • dokumentacja do celów projektowych (remont, przebudowa, itd..) 
  • dokumentacja odtworzeniowa budynku
  • inwentaryzacja architektoniczna zabytków
  • dokumentacja pod wydzielenie osobnych ksiąg wieczystych
  • zapewnienie bezpieczeństwa przy kupnie-sprzedaży budynku

 W skład projektu, którym jest inwentaryzacja budowlana wchodzi : 
  • projekt obiektu (rzuty, przekroje, elewacje, detale)
  • opis techniczny
  • inwentaryzacja fotograficzna
  • w obiektach zabytkowych jest to opis historyczny obiektu
  • projekt 3d (na indywidualne potrzeby)
Zajmujemy sie również realistycznym wizualizowaniem obiektów jak i urządzaniem i wizualizacją wnętrz.

Oferujemy również sporządzanie projektów architektoniczno-budowlanych oraz wykonawczych.